Зміст Вперед Назад

2.7. Багатофункціональні інформаційні системи на платформі Lotus

Один з найбільш відомих програмних продуктів фірми Lotus Development Corp. – провідного світового розроблювача в області комунікацій і електронної пошти, групової роботи і розподіленого навчання, автоматизації документообігу і діловодства, - є багатофункціональна інформаційна система Domino/Notes, що інтегрує в собі наступні основні технології:
 
 • документоорієнтовані бази даних 
 • систему тиражування даних 
 • засоби захисту даних
 • систему електронної пошти 
 • засоби календарного планування 
 • засоби розробки додатків 
 • технології Інтернет/інтранет.
 • Сьогодні Lotus Domino, інтерактивний Web-сервер, є провідною платформою для спільної роботи в мережах інтранет. Lotus Notes, цілком інтегрований клієнт для колективної роботи в середовищі інтранет, є лідером ринку інформаційних систем колективного користування. Компанія Lotus поставляє передові технології в області комунікаційних і поштових систем, що працюють в самому широкому спектрі операційних систем і протоколів. Це важливо для багатьох фірм і навчальних закладів, у тому випадку, якщо вони не можуть використовувати, наприклад, тільки Windows NT у якості єдиної операційної системи. Domino і Notes незалежні від операційної системи і мережних протоколів і забезпечують необхідну гнучкість і здатні легко вносити зміни, адекватні новим умовам.

  2.7.1. Основні функції

  Функції, надані для колективної роботи на платформі Domino/Notes, можна умовно розбити на наступні три основні групи:

  Електронна пошта, побудована на технології Domino/Notes, забезпечує не тільки пересилання документів і передачу інформації між співробітниками усередині організації, незалежно від їхнього територіального розпорошення, але також надає шлюзи до зовнішніх поштових систем і глобальних мереж і факсимільний зв'язок через факси-сервери.

  Технологія Domino/Notes забезпечує швидкі способи створення довідкових баз даних найрізноманітнішого інформаційного наповнення, здатних зберігати абсолютно різнорідну інформацію: документи, підготовані за допомогою текстових редакторів; графічні файли; електронні таблиці і т.д. При цьому сервер Domino забезпечує спільний доступ до цих баз даних усіх зареєстрованих користувачів незалежно від їхнього територіального розташування. Рішення по управлінню створюють своєрідну “корпоративну пам'ять”, що збирає знання і поширює їх за допомогою технологій колективної роботи в розподілених групах.

  Вбудовані в Domino/Notes засобу роботи з документами (призначення клієнтам різних прав доступу: читач, автор, редактор і т.д., засобу маршрутизації і шифрування, електронний підпис і ін.) разом з технологією баз даних колективного доступу й електронною поштою створюють універсальне середовище автоматизації документообігу і ділових процедур. При цьому якщо визначені ділові процедури повинні виконуватися у відповідності зі строго визначеними правилами (наприклад, черговість ознайомлення членів робочої групи з яким-небудь документом для узгодження і внесення змін), те цей порядок і правила можуть бути реалізовані й убудовані в інформаційну систему. Системи автоматизації ділових процесів являють собою спеціально розроблені додатки Notes.

  2.7.2. Основні характеристики

  До числа основних характеристик системи Domino/Notes, що забезпечили їй лідируюче місце в сімействі продуктів свого класу, можна віднести наступні:

  Таким чином, з багатьох точок зору Lotus Domino/Notes – це могутня платформа зі створення додатків для колективної роботи в розподілених групах. Додатки Domino/Notes можуть працювати на десятьох різних операційних платформах плюс Web, використовувати пейджинговий зв'язок, кишенькові комп'ютери й ін. При цьому модель додатків Domino/Notes розвивалася протягом 10 років, не вимагаючи зміни технологій при переході від однієї версії до іншої і зберігає тенденцію швидкого реагування на зміни, що відбуваються в технологіях Інтернет. Користувачі Domino/Notes мають можливість використовувати багатий набір способів шифрування і цифрового підпису, що є природною частиною як сервера, так і клієнта. Підтвердженням унікальних властивостей даного сімейства програмних продуктів служить той факт, що сьогодні Domino/Notes використовується в більш ніж 1000 найбільших компаній і державних організацій по всьому світу, забезпечуючи доступ до різноманітних даних і їх тиражування через єдиний користувальницький інтерфейс Lotes Notes.

  2.7.3. Платформа дистанційного навчання LearningSpace

  Зручним середовищем розгортання дистанційного навчання і забезпечення його функціонування є сімейство продуктів LearningSpace, що базується на Lotus Domino і забезпечує середовище для здійснення навчання через глобальні і локальні комп'ютерні мережі.  LearningSpace містить у собі один центральний керуючий модуль, названий LearningSpace Central і п'ять спеціальних модулів - Schedule, MediaCenter, CourseRoom, Profiles, Assesment Manager. Ці інтерактивні модулі (бази даних), забезпечують роботу з курсами: виконання вправ і контрольних завдань, проведення семінарів і дискусій, одержання консультацій викладачів і навчальних матеріалів з електронних бібліотек і ін.

  LearningSpace Central надає студентам можливості для доступу до своїх курсів і завдань, а викладачами -  для створення і управління курсами, адміністрування реєстрації і доступу до курсів. LearningSpace Central містить у собі набір інструментів, що полегшують процес розробки нових курсів. При створенні навчального курсу викладач вибирає бібліотеку настроювань, що визначає вид і дизайн баз даних - модулів LearningSpace,  визначає параметри цих модулів у залежності від предмета і призначення майбутнього курсу, складу його учасників і  їхніх прав доступу до тих чи інших можливостей середовища навчання, планованих способів оцінок результатів і багато чого іншого.

  Schedule (планувальник) містить програму курсу і завдання. За допомогою цього модуля забезпечується просування студента згідно навчального курсу, одержання від викладача вказівок і поміток щодо курсу. Тут той, кого навчають, здійснює навігацію між базами даних, вибирає тему для участі в групових обговореннях у Course Room. Викладач у цьому модулі формує структуру навчального курсу і його розклад, надає студентам завдання, а також виникаючі в процесі навчання зміни і відновлення курсу.

  MediaCenter (центр матеріалів) - це база даних усіх необхідних для проходження курсу навчальних матеріалів (текстові описи і конспекти, а також додаткові інформаційні дані у всіляких формах, включаючи графіку, аудіо, відео, комп'ютерні програми). Студент за допомогою цього модуля виконує призначені завдання, отримуючи доступ до необхідної інформації, що знаходиться, в тому числі, і поза LearningSpace. Слухач, працюючи в MediaCenter, може робити приватні позначки на матеріалах, які його зацікавили, а також додавати необхідні для своєї роботи документи у персональну папку. Викладач надає необхідні навчальні матеріали, формуючи інформаційне наповнення цього модуля, структурує вміст і додає, по мірі необхідності, нові матеріали в MediaCenter, включаючи посилання на зовнішні ресурси (CD-ROM, Web).

  Course Room (класна кімната) - це інтерактивне середовище для підтримки колективної роботи над завданнями і  проектами. Дозволяючи учасникам вибирати різні рівні конфіденційності, цей модуль підтримує  безліч рівнів спілкування як усередині учасників груп, так і між викладачами і студентами. Працюючи в Course  Room, слухач може відповідати на задані питання (як часткові, так і загальні) і відсилати викладачу виконані завдання, отримувати відгук на свої ідеї і проекти, брати участь у прийнятті групових рішень, використовуючи механізм голосування, співробітничати з іншими студентами при реалізації групових проектів, передбачених програмою курсу. Викладач за допомогою цього модуля здійснює спостереження за виконанням завдань і надає необхідну допомогу, збирає й оцінює виконані роботи, проводить і направляє групові обговорення і дискусії.

  Profiles (профілі) це база даних, що містить персональні домашні сторінки студентів і викладачів. Викладач, поряд зі створенням власної сторінки, готує шаблони сторінок для їхнього редагування і заповнення студентами, формує конфігурації команд.

  Assessment Manager (диспетчер оцінок) це чисто викладацький модуль, що використовується для розробки тестів і перевірочних завдань, відстеження результатів їхнього виконання. Розроблені завдання викладач відсилає в  модуль Schedule. За допомогою диспетчера оцінок можна оцінювати результати виконання завдань, переглядати оцінки, виставлені раніше, складати відгуки на індивідуальні і колективні роботи і направляти їх для ознайомлення учасникам.

  Доступ студентів в освітнє середовище LearningSpace можливий як при використанні клієнтських програм Lotus  Notes, так і за допомогою стандартних Web-бравзерів, що підвищує гнучкість і доступність середовища навчання. Слід зазначити, що остання версія сімейства продуктів LearningSpace отримала подальший розвиток у напрямку розширення їхніх функціональних можливостей і підвищення ефективності дистанційного навчання. У результаті в розпорядженні користувачів виявилися віртуальні робочі дошки, відеоконференцзв’язок, спільне використання додатin-bottom-alt:auto; mso-list:l2 level1 lfo9;tab-stops:list 36.0pt'>Засоби автоматизації процесів діловодства. Domino/Notes має могутні засоби організації роботи з базами даних найрізноманітнішого інформаційного наповнення. Крім вбудованих систем такого роду в Domino/Notes користувачу надається можливість персональної автоматизації різних дій, використовуючи апарат т.зв. агентів (програмувальних дій): модифікації статей документа, відстеження змін у базах даних, відправлення поштових повідомлень, архівування застарілих документів і ін. Агенти можуть запускатися з меню, за допомогою кнопок, з інших агентів, активізуватися визначеними діями.

 • Система захисту інформації. Використання в Domino/Notes однієї із самих розвинутих вбудованих систем розмежування доступу, аутентифікації користувачів і шифрування інформації робить цю платформу ідеальною для колективної роботи в розподілених групах, що відрізняються складом і рівнем відповідальності в реалізованому спільному проекті.
 • Інтеграція з Інтернет. Domino – це могутній WWW-сервер, за допомогою якого можна легко забезпечити свою присутність в Інтернет. При роботі в системі Domino/Notes використовується механізм, що дозволяє автоматично транслювати документи з формату Notes у формат HTML і публікувати їх у Web-мережі, що робить необов'язковим знання користувачами мов Інтеренет-програмування. Domino самостійно може відслідковувати і знищувати застарілі документи, після електронної процедури узгодження публікувати нові, перевіряти права користувачів, що намагаються одержати доступ до Web-документів, динамічно змінювати інформацію, що переглядається, у залежності від прав доступу.
 • Засоби розробки додатків. Наявність зручного інтегрованого середовища розробки додатків, що будуть доступні для користувачів, що працюють як із клієнтом Notes, так і зі звичайними бравзерами Інтернет, робить Domino/Notes дуже перспективною платформою для створення інформаційних систем, що розвиваються, в області бізнесу, комерції, освіти, наукової і культурної діяльності. У п'яту версію Domino/Notes включений програмний комплекс Domino Designer, що дозволяє розробляти бази даних і необхідні для роботи з ними додатки. Domino Designer дає можливість розроблювачу використовувати всі базові елементи додатків: документи, форми, схеми, фрейми, кнопки, агенти, реалізовані як на основі простих формул, так і з використанням JavaScript чи вбудованої мови LotusScript, а також багато чого іншого. Domino Designer дозволяє створювати бази даних, використовуючи як готовий зразок з наявного набору шаблонів різного призначення, так і оригінальні додатки, починаючи з нуля.
 • Таким чином, з багатьох точок зору Lotus Domino/Notes – це могутня платформа зі створення додатків для колективної роботи в розподілених групах. Додатки Domino/Notes можуть працювати на десятьох різних операційних платформах плюс Web, використовувати пейджинговий зв'язок, кишенькові комп'ютери й ін. При цьому модель додатків Domino/Notes розвивалася протягом 10 років, не вимагаючи зміни технологій при переході від однієї версії до іншої і зберігає тенденцію швидкого реагування на зміни, що відбуваються в технологіях Інтернет. Користувачі Domino/Notes мають можливість використовувати багатий набір способів шифрування і цифрового підпису, що є природною частиною як сервера, так і клієнта. Підтвердженням унікальних властивостей даного сімейства програмних продуктів служить той факт, що сьогодні Domino/Notes використовується в більш ніж 1000 найбільших компаній і державних організацій по всьому світу, забезпечуючи доступ до різноманітних даних і їх тиражування через єдиний користувальницький інтерфейс Lotes Notes.

  2.7.3. Платформа дистанційного навчання LearningSpace

  Зручним середовищем розгортання дистанційного навчання і забезпечення його функціонування є сімейство продуктів LearningSpace, що базується на Lotus Domino і забезпечує середовище для здійснення навчання через глобальні і локальні комп'ютерні мережі.  LearningSpace містить у собі один центральний керуючий модуль, названий LearningSpace Central і п'ять спеціальних модулів - Schedule, MediaCenter, CourseRoom, Profiles, Assesment Manager. Ці інтерактивні модулі (бази даних), забезпечують роботу з курсами: виконання вправ і контрольних завдань, проведення семінарів і дискусій, одержання консультацій викладачів і навчальних матеріалів з електронних бібліотек і ін.

  LearningSpace Central надає студентам можливості для доступу до своїх курсів і завдань, а викладачами -  для створення і управління курсами, адміністрування реєстрації і доступу до курсів. LearningSpace Central містить у собі набір інструментів, що полегшують процес розробки нових курсів. При створенні навчального курсу викладач вибирає бібліотеку настроювань, що визначає вид і дизайн баз даних - модулів LearningSpace,  визначає параметри цих модулів у залежності від предмета і призначення майбутнього курсу, складу його учасників і  їхніх прав доступу до тих чи інших можливостей середовища навчання, планованих способів оцінок результатів і багато чого іншого.

  Schedule (планувальник) містить програму курсу і завдання. За допомогою цього модуля забезпечується просування студента згідно навчального курсу, одержання від викладача вказівок і поміток щодо курсу. Тут той, кого навчають, здійснює навігацію між базами даних, вибирає тему для участі в групових обговореннях у Course Room. Викладач у цьому модулі формує структуру навчального курсу і його розклад, надає студентам завдання, а також виникаючі в процесі навчання зміни і відновлення курсу.

  MediaCenter (центр матеріалів) - це база даних усіх необхідних для проходження курсу навчальних матеріалів (текстові описи і конспекти, а також додаткові інформаційні дані у всіляких формах, включаючи графіку, аудіо, відео, комп'ютерні програми). Студент за допомогою цього модуля виконує призначені завдання, отримуючи доступ до необхідної інформації, що знаходиться, в тому числі, і поза LearningSpace. Слухач, працюючи в MediaCenter, може робити приватні позначки на матеріалах, які його зацікавили, а також додавати необхідні для своєї роботи документи у персональну папку. Викладач надає необхідні навчальні матеріали, формуючи інформаційне наповнення цього модуля, структурує вміст і додає, по мірі необхідності, нові матеріали в MediaCenter, включаючи посилання на зовнішні ресурси (CD-ROM, Web).

  Course Room (класна кімната) - це інтерактивне середовище для підтримки колективної роботи над завданнями і  проектами. Дозволяючи учасникам вибирати різні рівні конфіденційності, цей модуль підтримує  безліч рівнів спілкування як усередині учасників груп, так і між викладачами і студентами. Працюючи в Course  Room, слухач може відповідати на задані питання (як часткові, так і загальні) і відсилати викладачу виконані завдання, отримувати відгук на свої ідеї і проекти, брати участь у прийнятті групових рішень, використовуючи механізм голосування, співробітничати з іншими студентами при реалізації групових проектів, передбачених програмою курсу. Викладач за допомогою цього модуля здійснює спостереження за виконанням завдань і надає необхідну допомогу, збирає й оцінює виконані роботи, проводить і направляє групові обговорення і дискусії.

  Profiles (профілі) це база даних, що містить персональні домашні сторінки студентів і викладачів. Викладач, поряд зі створенням власної сторінки, готує шаблони сторінок для їхнього редагування і заповнення студентами, формує конфігурації команд.

  Assessment Manager (диспетчер оцінок) це чисто викладацький модуль, що використовується для розробки тестів і перевірочних завдань, відстеження результатів їхнього виконання. Розроблені завдання викладач відсилає в  модуль Schedule. За допомогою диспетчера оцінок можна оцінювати результати виконання завдань, переглядати оцінки, виставлені раніше, складати відгуки на індивідуальні і колективні роботи і направляти їх для ознайомлення учасникам.

  Доступ студентів в освітнє середовище LearningSpace можливий як при використанні клієнтських програм Lotus  Notes, так і за допомогою стандартних Web-бравзерів, що підвищує гнучкість і доступність середовища навчання. Слід зазначити, що остання версія сімейства продуктів LearningSpace отримала подальший розвиток у напрямку розширення їхніх функціональних можливостей і підвищення ефективності дистанційного навчання. У результаті в розпорядженні користувачів виявилися віртуальні робочі дошки, відеоконференцзв’язок, спільне використання додатків і інші засоби проведення і підготовки дистанційних занять.


  Зміст

  Вперед

  Назад
  SEO форум для новичков
  туры, отдых в Шарм Эль Шейхе февраль, туризм Шарм Эль Шейх