Західноукраїнський ресурсний 
  інтернет-портал 
  дистанційної освіти
  з суспільно-гуманітарних наук
  Проект Центру політичних осліджень

Центри дистанційного навчання 
вищих навчальних закладів

Дистанційне навчання Академії державного управління Центр дистанційного навчання (далі – Центр) утворено в Києві на базі Української Академії державного управління при Президентові України (далі – Академія) коштом Канадського Уряду  за підтримки Світового Банку. Академія є головним вищим навчальним закладом у системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців в Україні й широко визнана в освітній сфері України та за кордоном завдяки оригінальності та високій якості навчальних програм.

Дистанційне навчання Академії державного управління (Дніпропетровський філіал). Відповідно до проекту надання Великобританією допомоги Української Академії державного управління при Президентові України одним із напрямків її співробітництва з Університетом Північного Лондону є розробка матеріалів для дистанційного навчання та їх використання на заочному відділенні. Сайт надає послуги з ДН за основними дисциплінами фаху. Тут розміщені курси, питання для самоконтролю, рекоменована література.

Українська система дистанційного навчання. Оn-line курси з управління бізнесом, розроблені викладачами-експертами найпрестижніших бізнес-шкіл України - партнерів UDL System. Ці курси модеруються кваліфікованими інструкторами, які пройшли спеціалізоване навчання в Лойола коледжі (штат Меріленд, США).

Центр комп'ютерного навчання SEMicom. Силами фахівців Центру комп'ютерного навчання "SEMicom" разом з Українським інститутом науково-технічної й економічної інформації розроблена технологія дистанційної освіти на основі мережі Internet чи традиційного поштового зв'язку для підготовки програмістів і розроблювачів Internet-додатків.

Distance LEARNING. Головною метою функціонування сайту є аналіз та розробка новітніх навчальних технологій для впровадження їх в процес освіти. В першу чергу це стосується практики використання комп'ютерних навчальних систем та програмних продуктів, аудіо- та відео- матеріалів, сучасних друкарських видань. Найбільшу увагу буде приділено інтегруванню цих технологій у Дистанційному Навчанні.

Відділення дистанційної освіти КІІМ (Київського інституту інвестиційного менеджменту). Фахи, по яких можна одержати вищу освіту в КІІМ: інвестиційний менеджмент та фінансовий менеджмент. Програми навчання, розроблені в КІІМ, базуються на вже отриманій раніше вищій освіті незалежно від її спеціалізації.

Лабораторія ДН СумДУ (Сумського державного університету). Напрямки: економiчне прогнозування, економiчний ризик,  мiкроекономіка, безпека життєдiяльностi, сертифiкацiя та якiсть програмного забезпечення. Серед розділів сайту також електронні видання та законодавча база про інформатизацію освіти.

Віртуальна лабораторія ДН. Мета і завдання: розробка нових методів і технологій дистанційного навчання на основі нових інформаційних технологій; розробка експериментальних електронних курсів; розробка моделей фізичних процесів з метою перенесення лабораторного практикуму на віртуальну основу; створення електронних бібліотек і фондів електронної навчальної літератури.

Дистанційний курс "Ризик прийняття управлінських рішень". Курс розроблено для керівників підприємств та установ, слухачів бізнес курсів, студентів економічних факультетів та магістерських програм, словом,  всіх тих, хто бажає опанувати теорію та практику прийняття рішень.

Центр інтерактивного навчання. З  травня 1997 по даний час здійснюється реалізація проекту формування інформаційного середовища на Тернопільщині щодо підтримки  реформ в галузі соціально-економічної, гуманітарної та науково- освітньої діяльності. В Центрі інтерактивного навчання проводиться навчання студентської та учнівської молоді по таких напрямках , як: економіка, правознавство, екологія, інформатика, іноземні мови, історія, математика, прикладне конструювання та ін.
 
 Центр дистанційного навчання МІЕМ  Центр створено у квітні 1993 року на базі МІЕМ за підтримки Державного Комітету Російської Федерації з вищої освіти, Російського НДІ Інформаційних Систем і Асоціації Міжнародної Освіти (AIE). Напрямки центру: Письмова англійська мова, Наука і культура в західних традиціях, Інформатика і обчислювальна техніка, Мережеві технології, Управління якістю тощо.

Центр дистанційного навчання СЕГУ (Східного інституту економіки, гуманітарних наук, управління і права (Росія). Дистанційне навчання у СЕГУ це: одержання повноцінного вищого і другого вищого утворення і диплома державного зразка; самостійне навчання за графіком, відсутність аудиторних занять; сполучення навчання і роботи, практично не залишаючи місце проживання; можливість скорочення термінів навчання; навчання за допомогою навчальних матеріалів у друкованому й електронному вигляді; індивідуальні консультації у викладачів; індивідуальна здача іспитів у зручне для Вас час у найближчій філії СЕГУ; доступ до електронної бібліотеки ВЭГУ по мережі Інтернет; З вересня 2000 р. Центр дистанційного навчання працює за мережною технологією навчання.

Центр дистанціійнго навчання АНГ(Академії народного господарства, Росія).Про технологію дистанційного навчання. Опис програми "магістр ділового адміністрування", проведеної факультетом академічних програм навчання - структурним підрозділом АНГ. Демонстрація програми. Можливість подачі заявки на навчання.

Інститут дистанційного навчання МЕСІ (Московського державного університету економіки, статистики і інформатики) Сервер підтримується Інститутом дистанційної освіти МЕСІ. На сервері розміщені сторінки самого Інституту ДН, науково-дослідної лабораторії ДН, Євразійської асоціації ДН. Ви довідаєтеся про концепцію ДН, про самі організації і їхню діяльність. Можна ознайомитися з правилами прийому, переліком навчальних курсів електронної бібліотеки ІДО МЕСІ, доступних через Internet (за договором з ІДН)

Дистанційна освіта МІМ (Міжнародного інституту менеджменту, Росія). Основні складові навчального процесу: усі студенти, що заповнили вступні анкети й оплатили навчання, реєструються в базі даних МІМ і у Відкритому університет Університеті; цей процес займає приблизно місяць; у цей же час відбувається доставка навчальних матеріалів у регіональні навчальні; реєстраційні листи з ВУ приходять приблизно через два місяці після закінчення набору.

Сервер безкоштовної дистанційної освіти. Дистанційне навчання через Інтернет - 23 різних безкоштовних курсів англійської, німецької, французької, іспанської, чеської, китайської, грецької, російської мов. Бізнес, комп'ютерні, екологічні, маркетингові, історичні, географічні й інші безкоштовні курси.

Центр дистанційної освіти ПермДУ. ЦДО Пермського державного університету створений 15 грудня 1997 року. Основна мета організації Центру - надання комплексу освітніх послуг населенню Пермі і Пермської області, а також додаткових освітніх послуг студентам університету.

Уральський міжнародний центр дистанційної освіти. Інформаційна структура центру, підрозділи, факультети і кафедри, філії й ін. Опис напрямків діяльності: прискорена підготовка, професійна перепідготовка, підвищення кваліфікації; проведення семінарів і курсів; методичне забезпечення навчального процесу; консалтинг тощо. Список клієнтів.

Сервер дистанційної освіти ТГТУ (Томського державного технічного університету). Сервер створений відповідно до концепції дистанційного утворення з метою відпрацьовування режимів експлуатації типових інформаційно-освітніх середовищ і курсів ДО з використанням телекомунікацій вузу й інформаційних технологій (електронний підручник, засоби мультимедиа, інтелектуальні і віртуальні середовища й ін.) . Деякі матеріали поширюються вільно. "Дзеркало" знаходиться за адресою http://sdo.tstu.ru/.

Навчально-методичний центр дистанційної освіти ПетрДУ (Петрозаводського державного університету). Завдання Центру: створення єдиної інформаційної інфраструктури для забезпечення взаємодії академічної науки; координація робіт зі створення регіональних загальнодоступних інформаційних ресурсів навчального і наукового призначення; підготовка фахівців і виконання робіт у сфері створення технологій і засобів дистанційного використання електронних інформаційних ресурсів навчального і наукового призначення.

Пензенський регіональний центр дистанційної освітибув створений у 1995 році в результаті виконання гранту Асоціації міжнародної освіти "Пілотний проект з організації Пензенського центру ДО". Центр призначений для надання послуг ДО на сучасному технічному рівні, координації робіт з ДО, дослідницької діяльності, надання методичної, інформаційної і технічної допомоги іншим навчальним закладам області в організації ДО і розробці курсів.

Центр дистанційної освіти КубДТУ (Кубанського державного технічного університету) здійснює технічне, програмне забезпечення навчального процесу всіх спеціальностей і напрямків підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації в КубДТУ з використанням дистанційної освітньої технології. У вересні 1998 року КубДТУ зареєстрований при Міжвузівскому центрі дистанційної освіти Міносвіти Росії.

Центр дистанційного навчання ТДРТУ (Таганрозького державного радіотехнічного університету) є структурним підрозділом РЦ НІТ ТДРТУ, що спеціалізується у сфері інформаційних і телекомунікаційних технологій дистанційного навчання. Діяльність ЦДО спрямована на створення і розвиток цілеспрямованого інтерактивного асинхронного освітнього процесу у віртуальному інформаційному середовищі.

Самарський регіональний центр ресурсів для відкритого і дистанційної освіти. Сервер "Самарського регіонального центру ресурсів для відкритої і дистанційної освіти" створено в рамках 4-ї компоненти проекту Delphi "Розвиток Освітніх Зв'язків і Ініціатив у сфері Вищої і Професійної Освіти".Роботи з проекту Delphi проекту Tacis почалися 2 грудня 1998 року. Мета проекта Delphi - система утворення, що відповідає потребам економіки і суспільства в області викладання економіки, бізнесу і права, а також в області професійної підготовки і навчання з застосуванням удосконаленого відкритого і дистанційного навчання

Центр дистанційного навчання РДУ НГ (Російського державного університету нафти і газу ім. І.М.Губкіна) створений 13 липня 1999 р. і є структурним підрозділом Університету. Метою створення ЦДН є: підвищення ефективності використання інформаційних технологій (ІТ) у навчальному процесі, наукових дослідженнях і управлінні вузом; участь в організації системи дистанційного навчання (СДО) в Університеті, у регіонах Росії і м. Москві, включаючи нафтогазову галузь; підвищення кваліфікації і перепідготовка кадрів Університету, нафтогазової галузі в області інформаційних технологій і телекомунікаційних систем (ІТ і ТС).

Навчальний і діловий центр Postgraduate-RAA створений у 1991 році. Центр розташований у Російській Академії Державної служби при Президенті РФ. З моменту створення Центр успішно здійснив ряд проектів, у тому числі і міжнародних. До найбільш великих проектів, що підтверджують професіоналізм і авторитет Postgraduate-RAA належать проекти з дистанційної освіти, за участю провідних супутникових освітніх консорціумів EuroPACE і EUROSTEP, національного технологічного університету США (NTU), Міжнародної мовної школи Берліц, Німецького і Французького ТЕЛЕКОМів, IBM і ін.

Відділ кадрів. Онлайнове навчання: - основи інтернет-спілкування; англійська мова (усі рівні), основи веб-дизайну, комп'ютерний лікнеп. Сайт адмініструє компанія Hi Product Inc, зареєстрована в Америці. Компанія працює із сучасними технологіями в мережі Internet, що дозволяє налагодити дистанційну співпрацю з активними і творчими людьми.


Головна сторінка | ЦПД | КП ЛНУ | Програми навчання | Реєстрація на навчання | Навчальна література | Викладачі | Бібліотека | Ресурси | Новини | Книга відгуків | Пошук

 © Центр політичних досліджень, м.Львів, 2001.
E-mail:cpdfd@franko.lviv.ua, Контактна інформація.
Design: Yuri Hajduk.
Останнє поновлення 4/06/2001