Західноукраїнський ресурсний 
інтернет-портал 
дистанційної освіти
з суспільно-гуманітарних наук
Проект Центру політичних досліджень


Любомир Скочиляс, к.п.н., Центр політичних досліджень

Інтерактивні технології громадянської освіти

Дистанційна освіта для України – явище нове і знаходиться на зародковій стадії. А для Львова і західного регіону України ці технології на сьогодні є terra incognita. Певні набутки у цій галузі є у Києві та Харкові. А між тим дистанційне навчання через інтернет є тією системою технологій, яка дозволить прилучити широкі кола зацікавлених осіб (громадських та політичних діячів, управлінців та державних службовців та ін.) до вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін у зручній для них формі і часових рамках без будь-яких обмежень. Усе це в підсумку сприяє усвідомленню прав людини, формуванню довіри, запобіганню конфліктів і посередництву у їх вирішенні, громадському вихованню, взаємній толерантності та встановленню поваги в суспільстві з багатонаціональною культурою за допомогою викладання історії, гуманітарних наук, суспільних наук та культури. оплата порн в кредит на карту срочно

Саме керуючись такими міркуваннями Центр політичних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка виступив восени минулого року з ініціативою створення західноукраїнського ресурсного інтернет-порталу у галузі суспільно-гуманітарних дисциплін (http://westukr.itgo.com). Ця ідея знайшла підтримку з боку Мережі громадянської освіти в Україні, а згодом отримала сприяння від IREXу складі Програми розповсюдження інформаційних ресурсів в категорії "Компонент створення електронних публікацій".

Отже, метою проекту є розвиток західноукраїнського ресурсного інтернет-порталу з дистанційної освіти у сфері суспільно-гуманітарних дисциплін. У процесі реалізації проекту має бути забезпечено адміністрування інтернет-портала що міститить ресурси з дистанційної освіти, збагачення цих ресурсів поряд з політичною наукою та громадянською освітою, що вже наявні, іншими суспільно-гуманітарними напрямками, серед яких історія, філософія, соціологія, психологія, економіка, право, культурологія. Завдяки реалізації проекту широке коло українських користувачів інтернету зможуть освоїти такий ще не розроблений в Україні сегмент, як дистанційне навчання. Оскільки, структура веб-порталу передбачає трирівневий характер, то так само широке коло користувачів зможе отримати користь від реалізації проекту. На сьогодні структура веб-портала є наступною:

В рамках проету передбачено здйснення відповідних веб-майстерських робіт, збір, оцифровування, систематизація та розміщення в Інтернет навчально-методичних матеріалів по кожному з напрямків (історія, філософія, соціологія, психологія, економіка, право); продовження формування електронної бібліотеки літератури, необхідної для повноцінного і грунтовного вивчення кожної з дисциплін. Також у проекті передбачено проведення тренігів для викладачів із засвоєння викладання суспільно-гуманітарних дисциплін в режимі дистанційного навчання через інтернет.

На сьогодні ініціатива ресурсного інтернет-порталу реалізовується Центром політичних досліджень у співпраці із науково-навчальними підрозділами (кафедрами та факультетами) Львівського національного університету, журналістами газети “Поступ” (медіапопуляризація ініціативи) та інтернет-компанією “Вертеп”, яка надає адміністраторські і веб-майстерські послуги на безоплатній основі.

Перспективні напрямки розвитку західноукраїнського інтернет-порталу дистанційної освіти у галузі суспільно-гуманітарних наук під загальною назвою "Інтерактивні технології громадянської освіти", будуть такими:

  1. Тематичне, структурне та методичне розширення західноукраїнського ресурсного веб-порталу із дистанційного навчання із суспільно-гуманітарних наук.
  2. Створення, систематизація, підготовка електронних версій навчально-методичної бази з вивчення в інтерактивному режимі через інтернет-технології, крім політичної науки та громадянської освіти, також історії, філософії, психології, права, соціології, економіки, міжнародних відносин, культурології.
  3. Продовження формування електронної навчальної бібліотеки для вивчення запланованих дисциплін через інтернет.
  4. Підготовка викладацьких кадрів для роботи із слухачами дистанційного навчання шляхом проведення відповідних семінарів-тренінгів.
  5. Рекламування ініціативи у ЗМІ з метою якнайширшого інформування громадськості і зацікавлених в отриманні суспільно-гуманітарної освіти через інтернет осіб.
  6. Узгодження адміністративних питань з Львівським національним університетом з метою ліцензування дистанційного навчання і можливістю отримання в перспективі слухачами за підсумками навчання через інтернет відповідних дипломів чи посвідчень про прослухані курси (скажімо, у формі заочно-екстернатного навчання).
У процесі подальшого розвитку портала має бути розширено структуру, тематику та ресурси західноукраїнського веб-портала з дистанційного навчання у галузі суспільно-гуманітарних наук, що створюється за сприяння Мережі громадянської освіти в Україні.

Для максимально повноцінного функціонування цього піідрозділу у ньому будуть розміщені усі методичні матеріали, а також література із напрямків, що будуть впроваджені згідно із планом і завданнями даного проекту (включаючи повнотекстну бібліотеку), що значно оптимізує і підвищить ефективність дистанційного навчання у зазначених напрямках.

Загалом передбачається розмістити у цьому підрозділі основні методичні матеріали по кожному з предметів (програми курсу, плани семінарських занять, тематики курсових, питання для рубіжного і підсумкового контролю), а також в середньому по 5 повнотекстних підручників і посібників для кожного предмета. Крім суто навчальної літератури у цьому підрозділі передбачено також розміщувати і праці та розробки, що можуть бути корисними у процесі вивчення зазначених предметів, що дозволить з часом вийти на рівень формування потужної науков-навчальної бібліотеки україномовних академічних ресурсів.

Відтак, безпосередніми результатами реалізації ініціативи стануть як сам розвиток і розширення структури портала і його ресурсів, підготовка викладацького складу з навиків дистанційної освіти, а також вирішення адміністративних і юридичних питань щодо акредитації посвідок після успішного складання іспитів слухачами дистанційного навчання.

Стратегічним унапрямленням розвитку ресурсного інтернет-порталу є максимально повне та ефективне застосування технологій дистанційного навчання через інтернет у галузі суспільно-гуманітарних наук для здобуття гуманітарної освіти якнайширшими колами громадських та політичних діячів, працівників суспільно-гуманітарної сфери, державних службовців та управлінців Львова та регіону, а також усієї України. Це значно підвищить рівень правосвідомості та громадянської культури осіб, які вже визначають чи визначатимуть у недалекому майбутньому ключові напрямки суспільного розвитку України.

Вхід та користування ресурсами портала та здобуття освіти методом дистанційного навчання буде безкоштовним. Ніяких обмежень з огляду на стать, національність, релігійні, політичні та інші преференції не допускатимуться.

Передбачається, що упродовж першого навчального року завдяки широкій медіакампанії рекламування ініціативи до здобуття суспільно-гуманітарної освіти таким способом прилучиться до двох тисяч осіб із поступовим збільшенням до 10 тис. на 2 рік і до 50 тис. у підсумку. Проект розрахований на постійне функціонування, розвиток та розширення портала і його перспективне перетворення на віртуальний громадський суспільно-гуманітарний університет.


Головна сторінка | ЦПД | КП ЛНУ | Програми навчання | Реєстрація на навчання | Навчальна література | Викладачі | Бібліотека | Ресурси | Новини | Книга відгуків | Пошук

 © Центр політичних досліджень, м.Львів, 2001.
E-mail:cpdfd@franko.lviv.ua, Контактна інформація.
Design: Yuri Hajduk.
Останнє поновлення 7/06/2001