Зміст Вперед Назад

2.2.  Системи телеконференцій

Для реалізації зворотного зв'язку (діалогу) між слухачем та викладачем, а також безпосередньо між самими слухачами при заочно-дистанційному навчанні можна використовувати телеконференції. Подібна технологія звільняє викладача від необхідності взаємодії з кожним учнем індивідуально і дозволяє організувати колективну роботу слухачів. Телеконференції можуть проходити у формі переписування по електронній пошті (режим off-line) чи в реальному часі (режим on-line). У першому випадку повідомлення направляються одержувачам у відповідності зі списком розсилки телеконференції. В другому випадку для реалізації телеконференції необхідно використовувати спеціальне програмне забезпечення, а сама телеконференція полягає в обміні текстовими повідомленнями в реальному часі, що практично миттєво відображаються на екранах комп'ютерів всіх учасників телеконференції. В даний час зазначене програмне забезпечення достатнє рідко зустрічається у виді окремого продукту. Як правило, воно входить у якості одного з елементів до складу інтегрованих телекомунікаційних додатків, таких, наприклад, як FirstClass Intranet Server, NetMeeting і т.п. Інтерфейс програмного забезпечення, застосовуваного для телеконференцій у реальному часі, звичайно складається з трьох основних елементів:

Пересилання повідомлень може здійснюватися як всім одночасно, так і диференційовано. По завершенні конференції кожен учасник має  можливість зберегти текстові матеріали у виді файлу для подальшого використання.

У телеконференції, що проводиться за допомогою електронної пошти, є визначена перевага - більший інтервал часу, яким володіють учасники (обмірковування своїх питань, відповідей і суджень тощо). Це дозволяє учаснику телеконференції підготувати відповідь і привести її у  відповідність із заданими вимогами. Однак асинхронний характер переписування може створювати і визначені незручності, оскільки відповідь  доводиться очікувати. У телеконференції, що проводиться в реальному часі, для зменшення часу очікування відповіді прийнято обмінюватися  короткими повідомленнями в кілька рядків, при цьому час на підготовку відповіді обмежено. Порівнюючи два варіанти телеконференцій, необхідно відзначити також, що по електронній пошті учасники можуть висилати ілюстративний матеріал, мультимедійну інформацію, що у звичайних програмах текстових телеконференцій представити неможливо, принаймні, поки що. Для того, щоб телеконференція здійснювалася відповідно з наміченими цілями, доцільно, щоб один з її учасників (звичайно, викладач чи тютор) виконував функції ведучого, в обов'язки якого входить стежити, щоб обговорення не виходило за рамки розв'язуваних педагогічних задач, створювати доброзичливу творчу атмосферу, спрямовану на досягнення намічених освітніх результатів. З огляду на, що on-line телеконференції допускають порівняно швидку реакцію всіх учасників на обговорювані проблеми, а тривалі паузи і затримки, що виникають у ході конференції, знижують її ефективність, будь-яка телеконференція вимагає попередньої підготовки як з боку ведучого, так і з боку інших учасників.

До числа основних функцій ведучого на підготовчій стадії варто віднести створення тематичного плану телеконференції з указівкою послідовності етапів, їхнього змістовного наповнення, педагогічних задач, розв'язуваних на кожнім етапі. Ведучий конференції повиннен підготувати свої основні питання до учасників, чий склад і навчальні роботи йому, як правило, заздалегідь відомі, розробити структуру їхньої освітньої взаємодії і намітити визначений алгоритм їхньої комунікативної діяльності. Всім учасникам телеконференції ведучий пропонує наперед розписати питання і тези по заявлених темах. Під час електронної дискусії попередньо написані ключові фрази допомагають ведучому оперативно вести діалог, не витрачаючи зайвого часу на набір тексту. У той же час від ведучого потрібно швидка реакція на те, що відбувається, оперативність включення своїх реплік у нитку дискусії, прийняття рішень про зміну теми чи виду діяльності учасників конференції.  Учасники конференції можуть почати бесіду між собою в приватному режимі. Виникаюча при цьому проблема відновлення функцій контролю над діяльністю учасників зважується при наявності у ведучого контрольних питань, тестів і завдань, спрямованих на створення учнями підсумкового освітнього продукту в конференції.


Зміст Вперед Назадзаказ Деда Мороза Петербург, Дед Мороз СПб детские праздники | Наше направление грузоперевозки газель. Качественно. | Пейнтбол.